Wersja obowiązująca z dnia

Majątek jednostki

Udostępniono na podstawie art. 6 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

WSPR

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

31.22.2023

Aktywa trwałe

8 432 714

7 744 997

7 530 980

14 073 011

14 571 759

13 380 530

15 595 623

I. Wartości niematerialne i prawne

15 221

5 073

10 632

23 211

15 916

3  733

461

II. Rzeczowe środki trwałe

8 417 493

7 739 924

7 520 348

14 049 800

14 555 843

13 376 797

15 595 162

1. Środki trwałe

8 417 493

7 739 924

7 520 348

14 049 800

14 555 843

13 376 797

15 595 162

1.1 Grunty

594 335

594 335

594 335

594 335

339 899

339 899

339 899

1.2 Budynki, lokale i obiekty

4 831 215

4 559 685

4 321 664

10 275 690

9 129 140

8 741 446

9 337 046

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

1 022 803

863 791

674 540

451 029

374 666

539 968

429 904

1.4 Środki transportu

965 449

1 058 282

1 376 236

1 605 604

2 912 021

2 312 205

3 233 518

1.5 Inne środki trwałe

1 003 691

663 831

553 573

1 123 142

1 800 117

1 443 279

2 254 795

 

Załączniki