Wersja obowiązująca z dnia

Zabezpieczenie medyczne imprez / Opinie

Zabezpieczenie medyczne imprez: więcej znajdziesz tu.

Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych

1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1466 z późn. zm.) instytucją właściwą do wydawania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych – na obszarze swojego działania (miasto Olsztyn i przyległe gminy).              

2. Wnioski o wydanie w/w opinii należy złożyć w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn – nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie. W sytuacjach przewidzianych w art. 25 ust.1a ustawy wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, a opinia zostanie wydana w terminie 7 dni.

 

 

Załączniki

  • Formularz
    format: word, rozmiar: 42.73 KB, data dodania: