Wersja obowiązująca z dnia

Dane podstawowe

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Wincentego Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn

NIP: 739-29-72-605

REGON: 511332933

KRS: 0000021823

PKD (2007): 8690B

NR KSIĘGI PODMIOTU LECZNICZEGO: 000000015370

NR KONTA BANKOWEGO: 89113011890025000575200004

 

DYREKTOR:  Marek Myszkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA: Magdalena Zakrzewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY: Jolanta Jurołajć

 

KONTAKT:

NUMER ALARMOWY 999

tel: 89 537 38 11

faks: 89 537 38 10

sekretariat@wspr.olsztyn.pl

 

Adres skrytki ePUAP WSPR: /wsprolsztyn/SkrytkaESP

adres strony internetowej: www.wspr.olsztyn.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: https://bipwspr.warmia.mazury.pl/

 

 

Cel i zadania Stacji:

1. Celem Stacji jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia oraz osobom poszkodowanym w wypadkach, katastrofach i w wyniku klęsk żywiołowych.

2. Stacja uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny oraz może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

3. Stacja prowadzi działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia.

4. Stacja realizuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego na podstawie odrębnych przepisów.

5. Stacja prowadzi wyodrębnioną organizacyjnie działalność dotyczącą usług transportu sanitarnego, obsługi pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw, części i akcesoriów motoryzacyjnych.

6. Stacja może prowadzić wydzieloną działalność w zakresie najmu, dzierżawy oraz udostępniania w innej formie posiadanego majątku, przy czym oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Stacji może nastąpić na zasadach określonych przez podmiot tworzący.