Wersja obowiązująca z dnia

Projekty współfinansowane z UE

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:  naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie realizuje projekt „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2”.

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2020.

Nr umowy o dofinansowanie z EFRR: RPWM.09.01.01-28-0028/20-00

Nr umowy o dofinansowanie z budżetu Województwa: Z/37/20

Dofinansowanie projektu z UE: 931 260,00 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu Województwa: 168 740,00 zł

Celem projektu jest zakup sprzętu i materiałów przeznaczonych do zapobiegania, rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

W ramach projektu Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie zakupiła:

  1. Ambulans transportowy typu B wraz z wyposażeniem;

 

  1. 5 sztuk defibrylatorów transportowych wraz z akcesoriami;
  2. Urządzenie do dezynfekcji;
  3. Rurki krtaniowe do trudnej intubacji;
  4. Środki ochrony osobistej jedno i wielorazowego użytku w tym:

- rękawice,

- rękawice diagnostyczne nitrylowe,

- rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku,

- kombinezony,

- półmaski,

- maski chirurgiczne,

- przyłbice i gogle ochronne,

- filtry cząsteczek.

6.  Środki do dezynfekcji w tym:

- mydła antybakteryjne w płynie,

- worki na odpady medyczne,

- środki do dezynfekcji.