Wersja obowiązująca z dnia

KONTAKT

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn

 

E-mail do Sekretariatu: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

Adres skrytki ePUAP WSPR: /wsprolsztyn/SkrytkaESP

 

tel. 89 537 38 11

 Fax. 89 537 38 10

SMS lub MMS do Sekretariatu WSPR: 530942727

dla osób głuchych lub słabosłyszących bezpłatna usługa Tłumacza języka migowego on-line

 

 Dyrektor

Marek Myszkowski

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 9.00 – 11.00  

 
  Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Magdalena Zakrzewska
przyjmuje interesantów
we wtorki  w godz. 11.00-13.00 i  czwartki w godz. 12.00-13.00 

 

RZECZNIK PRASOWY:

Krzysztof Jurołajć, tel. 571 326 184

TRANSPORT MEDYCZNY:  tel. 89 533 74 62

 

Stanowisko służbowe

Numer telefonu

Sekretariat - Dyrektor

89 537 38 11
fax. 89 537 38 10

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

89 537 38 11

 Główny Księgowy

89 537 38 13

Kierownik Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

89 537 38 38
89 537 38 39

Kierownik Sekcji Kadrowo-Płacowej

89 537 38 17
89 53738 15

Kierownik Działu Handlowo-Usługowego
i Obsługi Technicznej

89 537 38 30

Kierownik Sekcji Administracyjno-Eksploatacyjnej

89 537 38 22

Kierownik Sekcji Transportu Sanitarnego

89 537 38 21

Przełożona Pielęgniarek,

SEKCJA USŁUG MEDYCZNYCH

89 537 38 42

Pracownik ds. BHP i P.POŻ

89 537 38 34

Kierownik Warmińsko-Mazurskiej Szkoły Ratownictwa Medycznego

89 537 38 48

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych

89 537 38 19

Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej i Systemów Jakości, Inspektor Ochrony Danych

89 537 38 49

 

ZOBACZ NAS NA MAPIE