Wersja obowiązująca z dnia

Forma Prawna

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Forma prawna: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

organ założycielski: Województwo Warmińsko Mazurskie

NIP: 739-29-72-605

REGON: 511332933

Nr KRS: 0000021823

Nr księgi podmiotu leczniczego: 000000015370

nr konta bankowego: 89113011890025000575200004