Wersja nieobowiązująca z dnia

Forma Prawna

tgfgs

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Forma prawna

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

organ założycielski

Województwo Warmińsko Mazurskie

NIP

739-29-72-605

REGON

511332933

Nr KRS

0000021823

Nr księgi podmiotu leczniczego

000000015370

REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

51133293-00027

nr konta bankowego

89113011890025000575200004