Wersja obowiązująca z dnia

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 991)

Załączniki