Wersja obowiązująca z dnia

RODO

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informuje się o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

 

Administratorem danych osobowych jest:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 B

tel. 89 537 38 11, fax 89 537 38 10, mail: sekretariat@wspr.olsztyn.pl

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

e-mail: j.janiszewska@wspr.olsztyn.pl

kontakt telefoniczny:

sekretariat: 89 537 38 11

Załączniki