Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

 

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://epuap.gov.pl formularz pisma ogólnego i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.

Archiwalna strona BIP WSPR: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info/

Język migowy

język migowy - ikona

Informacja dotyczącą możliwości korzystania z usług tłumacza języka migowego znajdziesz tutaj