Kontrole zewnętrzne w WSPR

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Kontrole zewnętrzne
Wersja z dnia

Kontrole zewnętrzne w WSPR

 

Lp.

 

Data kontroli

 

Nazwa instytucji kontrolującej

 

Zakres przeprowadzonej kontroli

2022 rok

6.

01.09.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie

Nadzór przeciwepidemiczny

5.

19.07.2022

Urząd Dozoru Technicznego

Rewizja zewnętrzna zbiornika bezciśnieniowego.

4.

30.05.2022

Prezydent Miasta Olsztyna

Badanie zgodności stacji z wymogami,

Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów,

Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji.

3.

26.05.2022

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Kontrola jakości paliw, prawidłowości oznakowania dystrybutorów oraz oznakowania pistoletów wydawczych

2.

24.05.2022

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Nadzór przeciwepidemiczny

1.

22.03.2022 – 01.04.2022

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

2021 rok

3.

07.12.2021- 05.01.2022

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Realizacja zadań statutowych,, dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem.

2.

19.10-10.11.2021

Państwowa Inspekcja Pracy

W celu oceny przestrzegania wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy, w tym przepisów o: nawiązywaniu stosunku pracy, wynagrodzeniach za pracę, urlopach wypoczynkowych, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz przepisów z zakresu technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy i pracowniczych planach kapitałowych.

1

30.09.2021

Prezydent Olsztyna

1. Zgodność Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów  NO/004/P z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym

2. Prawidłowość wykonywanych badań technicznych

3. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji

2020 rok

1

08.07.2020

Prezydent Olsztyna

1. Zgodność stacji z wymogami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym

2. Prawidłowość wykonywanych badań technicznych

3. Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji

2019 rok

1

07.05 - 28.06.2019

NFZ

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki w Olsztynie

Temat kontroli: Sprawdzenie spełnienia przez świadczeniodawcę/ współrealizatorów warunków określonych w rozporządzeniu MZ z dnia 4.02.2019 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu RM oraz zarz.nr 14/2019/DSM Prezesa NFZ z dnia 7.02.2019 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju RM, w miejscach udzielania świadczeń.

2

08.07.20219 – 19.08.2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie

Wydział Kontroli Płatników Składek

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

3

12.07.2019

Prezydent Miasta Olsztyn

Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust.3 ustawy;

Prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji;

Prawidłowość pobierania opłat w ramach wykonywania badań  technicznych pojazdów;

Prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów, w tym sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami;

Zatrudnienie diagnostów- zgodność z zakresem prowadzonych badań

4

08.08.2019

Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ocena funkcjonowania procedur kontroli zarządczej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych instytucji związanych z Wojewódzką Stacją Pogotowia ratunkowego w Olsztynie w latach 2016-2018

Ustalenie założeń organizacyjnych:

Zasady i sposób udostępniania dokumentów

Udzielanie informacji przez pracowników audytowanej jednostki

5

15.10.2019

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Kontrola jakości paliw oraz prawidłowości oznakowania dystrybutorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 660, ze zm.)

6

17.09-14.11.2019

Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawanie innych miejsc zagrożeń, postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi

7

29.10-25.11.2019

Marszałek Województwa warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przeprowadzenie kontroli planowej w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarki finansowej oraz gospodarowanie mieniem w WSPR w Olsztynie

8

06.12.2019 -30.04.2020

NIK

Realizacja działalności leczniczej przez WSPR, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i warunków pracy personelu wykonującego tą działalność.