Wersja obowiązująca z dnia

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 

Zamieszczono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953).