Wersja nieobowiązująca z dnia

Majątek jednostki

WSPR

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

Aktywa trwałe

8 432 714

7 744 997

7 530 980

14 073 011

14 571 759

I. Wartości niematerialne i prawne

15 221

5 073

10 632

23 211

15 916

II. Rzeczowe środki trwałe

8 417 493

7 739 924

7 520 348

14 049 800

14 555 843

1. Środki trwałe

8 417 493

7 739 924

7 520 348

14 049 800

14 555 843

1.1 Grunty

594 335

594 335

594 335

594 335

339 899

1.2 Budynki, lokale i obiekty

4 831 215

4 559 685

4 321 664

10 275 690

9 129 140

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny

1 022 803

863 791

674 540

451 029

374 666

1.4 Środki transportu

965 449

1 058 282

1 376 236

1 605 604

2 912 021

1.5 Inne środki trwałe

1 003 691

663 831

553 573

1 123 142

1 800 117

Załączniki