Wersja nieobowiązująca z dnia

art. 6 ust. 4 ustawy o COVID

 

Na podstawie art. 6 ust 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – artykuł dodany ustawą z dnia 19.06.2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1086).

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OD DNIA 24.06.2020 r.

Lp.

Przedmiot

Wykonawca

1

Rurki krtaniowe do trudnej intubacji

EUMed Sp. z o. o.

2

Najem kontenerów przeznaczonych do dezynfekcji odzieży

Jasker Sp.zo.o.

3

Maski (zestawy) z filtrami wstępnymi

Brammer S.A.

4

Termometry

Paramedica Polska SP.zo.o.sp.k.

5

Dezynfektor

„Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp.zo.o.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OD DNIA 24.06.2020 r.
LP Przedmiot Wykonawca
   1    Rurki Krtaniowe do trudnej intubacji EUMed Sp. z o.o.
2      Najem kontenerów przeznaczonych dp dezynfekcji odzieży Jasker Sp. z o.o.
    3      Maski (zestawy) z filtrami wstepnymi Brammer S.A.
   4      Termometry Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
   5      Dezynfektor "Grennpol" Instytut Krztaltowania Środowiska Sp. z o.o.