Wersja nieobowiązująca z dnia

art. 6 ust. 4 ustawy o COVID

 

Na podstawie art. 6 ust 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – artykuł dodany ustawą z dnia 19.06.2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1086).

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OD DNIA 24.06.2020 r.

Lp.

Przedmiot

Wykonawca

1

Rurki krtaniowe do trudnej intubacji

EUMed Sp. z o. o.

2

Najem kontenerów przeznaczonych do dezynfekcji odzieży

Jasker Sp.zo.o.

3

Maski (zestawy) z filtrami wstępnymi

Brammer S.A.

4

Termometry

Paramedica Polska SP.zo.o.sp.k.

5

Dezynfektor

„Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp.zo.o.