Wersja obowiązująca z dnia

SZP.225-4.2023 Świadczenie usług doradczych, wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie łączności radiowej i telefonicznej

Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług doradczych, wsparcia technicznego i merytorycznego w zakresie łączności radiowej i telefonicznej

Załączniki

Treść ogłoszenia