Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Monika Kalińska

SZP.225-48.2020 Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych w podziale na 2 części

Numer zamówienia: SZP.225-48.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn lub mailowo: zamowienia@wspr.olsztyn.pl

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 

ZAMAWIAJĄCY

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

 

OGŁASZA

 

 

POSTĘPOWANIE OFERTOWE

o wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro

 

NR SZP.225-48.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 29.07.2020 r.

 

Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych w podziale na 2 części

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych w podziale na 2 części:

CZĘŚĆ 1: Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych;

CZĘŚĆ 2: Środek dezynfekcyjny do urządzenia Nocospray;

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nr RPWM.09.01-01-28-0028/20 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działanie 9.1. - „Infrastruktura ochrona zdrowia”, Poddziałanie 9.1.1. – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla którego Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

 

Treść postępowania wraz z załącznikami została opublikowana na stronie internetowej Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256232