Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Izabela Rubis

Zakup oraz dostawa ambulansu typu B

Numer zamówienia: SZP.221-6.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, sekretariat

TED/UZP: 550656-N-2020 z dnia 2020-06-15 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

,,Zakup oraz dostawa ambulansu typu B”

 

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych, przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Nr działania 9.1. Infrastruktura ochrona zdrowia.