Kierowca - noszowy Sekcji Transportu Sanitarnego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Kierowca - noszowy Sekcji Transportu Sanitarnego (Etatów: 1 )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Sekcja Transportu Sanitarnego
 • Miejsce zatrudnienia Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
 • Nr ogłoszenia 2/2022
 • Identyfikator WSPR

Informacje dodatkowe:

 

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 

Kierowca-noszowy Sekcji Transportu Sanitarnego

 

umowa o pracę

wymiar etatu –1

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie minimum średnie;

Ukończone 21 lat

Prawo jazdy kategoria ,,B”

Uprawnienie do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

 

Wymagania dodatkowe:

Znajomość zagadnień z zakresu mechaniki pojazdowej.

Posiadanie prawa jazdy co najmniej przez okres 4 lat.

Oświadczenie o bezkolizyjnej jeździe przez okres dwóch lat.

Prawo jazdy kat. ,,C”

Nienaganny stan zdrowia (dobre warunki fizyczne).

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie przewozów pacjentów na zlecenie jednostek służby zdrowia.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca kierowcy-noszowego.

Równoważny system czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny .
 • Życiorys zawodowy- curriculum vitae.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o bezkolizyjnej jeździe przez okres dwóch lat.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Termin składania dokumentów: do 11.03.2022 r. do godz. 9.00

Miejsce składania dokumentów: w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie,  ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.

Dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą. Dokumenty,  powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 100) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                    

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należ składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko: kierowca-noszowy

W SEKCJI TRANSPORTU SANITARNEGO

 

W przypadku potrzeby kolejnego zatrudnienia do Sekcji Transportu Sanitarnego na stanowisko kierowca- noszowy, złożone oferty będą brane pod uwagę.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

 

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne,  dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

 

Aplikacje, które wpłyną do WSPR po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Kandydaci na żądanie WSPR są zobowiązani przedłożyć wszystkie dokumenty na potwierdzenie zatrudnienia wykazanego w kwestionariuszu osobowym   i życiorysie zawodowym.

ZZP/Z/OFE.2