Sprzedawca Paliw

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Sprzedawca Paliw (Etatów: 1 )

  • Status Postępowanie zakończone
  • Termin składania ofert
  • Wydział Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
  • Miejsce zatrudnienia Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
  • Nr ogłoszenia 1/2022
  • Identyfikator STP

Informacje dodatkowe:

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W OLSZTYNIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 

Sprzedawca   Paliw

 

umowa o pracę

wymiar etatu – 1

 

Wymagania niezbędne:

1.Wykształcenie minimum zawodowe ;  preferowane średnie

2.Umiejętność obsługi komputera  oraz urządzeń biurowych;

3.Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 

Wymagania dodatkowe:

1.Kultura osobista oraz umiejętności komunikacyjne z klientami;

2.Systematyczność, komunikatywność, sumienność, terminowość;  dyspozycyjność, odporność na stres;

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Obsługa klientów stacji paliw , sprzedaż paliw , płynów i materiałów motoryzacyjnych, wystawianie paragonów i faktur;

2. Przyjmowanie dostaw paliw , sprawowanie nadzoru nad pracą dostawcy paliw w czasie  dostawy paliwa do stacji paliw , dokonywanie    odbioru ilościowego i jakościowego;

3.Monitorowanie cen paliw i  obsługa elektronicznej tablicy wyświetlającej ceny paliw;

4. Przyjmowanie dostaw, magazynowanie  płynów i artykułów motoryzacyjnych;

5. Rozliczanie się z dostaw , faktur , paragonów w księgowości;

6. Dbałość o porządek i czystość w miejscu pracy;

7 .Utrzymywanie we właściwym  stanie technicznym urządzeń stacji paliw;

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Równoważny czas pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

 

Wymagane dokumenty:

  • List motywacyjny.
  • Życiorys zawodowy- curriculum vitae.
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Termin składania dokumentów: do 11.03.2022r. do godz. 15:00

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego  28 b, 10-602 Olsztyn.

Dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należ składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

 

„Dotyczy naboru na stanowisko: Sprzedawca paliw”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, za pośrednictwem innych osób w Sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn lub przesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu WSPR.

 

Informacje dodatkowe:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne,  dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów. Zastrzegamy również możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny odwołania.

 

Aplikacje, które wpłyną do WSPR po określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci na żądanie WSPR są zobowiązani przedłożyć wszystkie dokumenty na potwierdzenie zatrudnienia wykazanego w kwestionariuszu osobowym i życiorysie zawodowym.

 

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

 

Pracownikom oferujemy:

- umowę o pracę ,pełen etat

- pakiet szkoleń;

- możliwość dofinansowania innych form rozwoju zawodowego związanych ze stanowiskiem pracy;

- pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku pracownika, karty sportowe);

- stabilność zatrudnienia;

- miłą atmosferę pracy.