KONKURS OFERT nr 7/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu (z uprawnieniami lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych)

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie
KONKURSY
Wersja z dnia archiwalna

KONKURS OFERT nr 7/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu (z uprawnieniami lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych)

WYNIKI KONKURSU DOSTĘPNE NA DOLE STRONY.

Oferenci, których oferty nie zostały przyjęte mogą w ciągu 7 dni (po upływie czasu na wniesienie odwołania) odebrać swoją ofertę. Oferty nieodebrane  zostaną zniszczone.


Dyrektor

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

10-602 Olsztyn, ul. Wincentego Pstrowskiego 28 B

 

Działając na podstawie przepisu art. 26 ust. 3 i 4  27 ust.1-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.z 2022, poz. 633 z późn.zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT nr  7/2022

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego
przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu (z uprawnieniami lub bez uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych)

 

Umowy zostaną zawarte na okres od dnia 1.01.2023 r.  do 31.12.2026 r.

 

Materiały o przedmiocie i warunkach konkursu ofert są dostępne w siedzibie ogłaszającego konkurs ofert lub na stronie internetowej:  bipwspr.warmia.mazury.pl

Oferty w zamkniętych kopertach i oznakowanych napisem zgodnym ze specyfikacją konkursu ofert- pkt IV ust.8 , należy składać w sekretariacie WSPR w Olsztynie, ul. Wincentego Pstrowskiego  28 b od dnia 20.10.2022r. do 28.10.2022r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi 31.10.2022r.  o godz. 9:00 w siedzibie firmy.

Strony są związane ofertą do dnia 30.11.2022 r.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany zapotrzebowanych godzin oraz przesunięcia terminu składania ofert i ich rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Oferent może w toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, którą komisja rozpatrzy w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem :   http://bipwspr.warmia.mazury.pl/

Informacji udziela Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych- tel. 89 537 38 38.

Załączniki